AquaAgri

Hållbara produktionssystem

Tematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2017
  • Mistra investerar: 32 Mkr
  • Programvärdar: Vreta Kluster
Händelser under året
  • I maj träffades de fem projekten som ingår i AquaAgri för att dela erfarenheter kring att utveckla ny teknik och nya styrmedel. Flera lovande resultat presenterades och nya forskningsidéer föddes.

  • Nya idéer som utvecklats inom programmet och blivit nya satsningar rör bland annat att använda brunalger som tillägg i kycklingfoder respektive att tillsätta rödalger i foder till kor.

  • Programmets projekt besökte Lanna forskningsstation i Västergötland med verksamhet för växtodlingsförsök.

stäng