Mistra Environmental Nanosafety

Nanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2018
  • Mistra investerar: 40 Mkr
  • Programvärd: Chalmers tekniska högskola
Händelser under året
  • Aktörerna bakom programmet träffas i Lund och på forskningsstationen Kristineberg, för att bland annat diskutera möjligheter att mäta nanopartiklar i naturen.

  • Sverker Molander utses till tillförordnad programchef under hösten.

  • Programmet beviljar extra anslag till arbete i sex forskargrupper.

  • Vetenskapliga resultat under året rör bland annat slitagepartiklar från trafik, modeller för riskbedömning samt hur enstaka nanopartiklar kan vara en modell för att studera materialegenskaper och säkerhet.

stäng