Mistra Innovation

Mindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 88 Mkr
  • Programvärd: Mistra
Händelser under året
  • De sista sex projekten inom programmet drar igång efter att alla avtal är klara.

  • En resultatdag för programmets senaste elva projekt anordnades i maj för att de skulle stärka och lära av varandra.

  • Slutrapporter från de tidigare projekten LFB om VVS-material utan bly, ViaFutura om vägslipning för att minska buller- och partikelproblem samt SunHybrid om kylda solceller.

stäng