Mistra Future Fashion

Kläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2011–2019
  • Mistra investerar: 80 Mkr
  • Programvärd: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Händelser under året
  • I en avhandling av Sandra Roos görs unika livscykelanalyser av olika textilier, där för första gången även miljöpåverkan från kemikalier inkluderas.

  • För att minimera utsläppen av mikroplast behöver produktionskedjan för polyestertyger förändras enligt en rapport från programmet.

  • En världsunik återvinningsprocess för textilier kallad Blend Re:wind lanseras under hösten och gör det möjligt att ta till vara både bomull och polyester från blandtextilier.

stäng