Mistra Urban Futures

Allt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2010–2019
  • Mistra investerar: 171 Mkr
  • Värd: Chalmers tekniska högskola
Händelser under året
  • Centrumet har tecknat samarbetsavtal med forskningscentrumet Observatory on Latin America i Buenos Aires.

  • Thomas Rosswall lämnade sitt uppdrag som styrelseordförande och efterträddes av tidigare infrastrukturministern Anna Johansson.

  • Centrumet arrangerade i november konferensen Realising Just Cities – Learning through Comparison i Kisumu, Kenya.

stäng