Mistra Arctic Sustainable Development

Klimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2018
  • Mistra investerar: 30 Mkr
  • Programvärd: Umeå universitet
Händelser under året
  • Programmet spelade en framträdande roll när Arktiskt centrum vid Umeå universitet var värd för världens största arktiska konferens ICASS inom samhällsvetenskap och humaniora i juni.

  • Programmet arrangerade aktiviteter i Almedalen om bland annat Sveriges arktiska strategi.

  • Programchefen Peter Sköld har varit president för IASSA (International Arctic Social Sciences Association).

  • Programmet höll en användarkonferens på Nordiska museet i november.

stäng