Mistra Biotech

Biotechnology for Sustainable and Competitive Agriculture and Food Systems

Framtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 94 Mkr
  • Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet
Händelser under året
  • Ny forskning under året visade bland annat att växter skulle kunna modifieras för att ta upp organiskt kväve, att växtproteiner kan visa vilka plantor som ger bäst skörd samt hur lagstiftningen i EU kan bli neutral till tekniken bakom nya växtsorter.

  • Forskarna Lisa Beste och Anna Lehrman startar podcasten Shaping our food om växtförädling och husdjursavel där de samtalar med olika experter inom området.

  • Programmet ordnar fältvisningar av bland annat fältförsök med potatis som modifierats för att stå emot bladmögel och brunröta.

stäng