Mistra Carbon Exit

Programmet ska bidra med forskning som stärker förslag på hur svensk industri och samhället i stort kan ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser och nå svenska och internationella klimatmål.

Läs mer om programmet på Mistras hemsida.

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 56 Mkr
  • Programvärd: IVL Svenska miljöinstitutet
Händelser under året
  • Det nya programmet har sitt kick off-möte i Göteborg för deltagarna från ingående forskningsmiljöer och andra aktörer.

  • Under hösten ordnas workshopar inom de case som ingår i programmet, om bland annat transporter och byggnader, EU:s utsläppshandel samt klimatsmarta material.

  • Forskaren Åsa Löfgren tas med i regeringens nya klimatpolitiska råd.

  • I en rapport sammanfattar programmet nio centrala budskap för omställning till ett fossilfritt Sverige som en kunskapsbas för det fortsatta arbetet.

stäng