Mistra Financial Systems

Programmet ska visa hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom allt från ekonomins miljöpåverkan och finansiell stabilitet till effektiva finansiella tjänster. Resultaten kommer att stödja privat och offentligt beslutsfattande liksom ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn.

Läs mer på Mistras hemsida

 

  • Programtid: 2016–2019
  • Mistra investerar: 30 Mkr
  • Programvärd: Handelshögskolan i Stockholm
Händelser under året
  • Programmets forskning stärks när Sveriges regering och Världsbanken lanserar en satsning på Stockholm Sustainable Finance Centre, som blir ett samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm Environment Institute.

  • Forskare inom programmet deltog i ett seminarium med finansbranschen om hållbarhet i hedgefonder.

stäng