Mistra Geopolitics

Forskningsprogrammet ska ta fram bättre kunskapsunderlag för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster i världen.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 48 Mkr
  • Programvärd: Stockholm Environment Institute
Händelser under året
  • En styrelse för programmet har tillsatts, med bland andra Lena Ek och Annika Markovic.

  • Programmet deltog i klimatmötet COP23 i Bonn i arrangemang om bland annat det globala målet om klimatanpassning.

  • I december anordnades ett seminarium kring OECD:s rapport om klimatinvesteringar och tillväxt.

stäng