Mistra REES

Produktdesign och en resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi

Mistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2020
  • Mistra investerar: 42 Mkr
  • Programvärd: Linköpings universitet
Händelser under året
  • Programmet är med och arrangerar International Conference on Remanufacturing i Linköping i oktober.

  • Forskare i programmet har deltagit i internationellt standardiseringsarbete, bland annat av ISO 14006 om Environmental Management Systems.

  • I Almedalen deltar programmet och pekar bland annat att på lagar och regler behöver ses över för att stödja en cirkulär ekonomi.

stäng