Mistra SAMS

Sustainable Accessibility and Mobility Services

Programmet ska dels ta fram kunskap om mobilitet och tillgänglighet, dels använda denna kunskap för att tillsammans med andra aktörer utveckla hållbara mobilitets- och tillgänglighetslösningar som kan få genomslag i samhället. Flera städer och kommuner samt företag deltar i programmet.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2016–2020
  • Mistra investerar: 40 Mkr
  • Programvärd: KTH
Händelser under året
  • Programmet har deltagit i olika seminarier, bland annat rundabordssamtal med miljöminister Karolina Skog i april.

  • Deltagarna samlades både för en workshop och en årskonferens under året, och testade forskningsidéer i living lab-övningar.

  • Forskare har medverkat bland annat på konferenserna Ekotransport 2030, Digital Transport Days och Smarta Städer.

  • Programmet har lockat besökare från Nederländerna och Shanghai under året.

stäng