Mistra STEPS

Sustainable Plastics and Transition Pathways

Programmet ska utveckla plaster som är baserade på bioråvaror. I Sverige är skogen en tänkbar råvarukälla medan det i andra delar av världen skulle kunna vara jordbruksprodukter eller alger. Omställningen av tillverkningen ska även ha ett systemtänkande som bland annat ser till användning av energi och olika tillsatser.

Läs mer på Mistras hemsida

  • Programtid: 2016–2020
  • Mistra investerar: 45 Mkr
  • Programvärd: Lunds universitet
Händelser under året
  • På årsmötet i maj samlades ingående projekt och deras forskning inom olika områden.

  • En workshop om hållbar plast ordnades under våren.

  • Demonstration i juni av StepOn, ett golvlack producerat av socker som utvecklats av programmet.

  • Programchefen Rajni Hatti-Kaul var inbjuden till debatt i EU-parlamentet om hållbar plast.

stäng