Mistra Sustainable Consumption

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs för omställningen till mer hållbar ekonomi. Det slås bland annat fast i FN:s 17 utvecklingsmål. Programmet ska bidra till att utveckla området och öka kunskaperna om vilka vägar framåt som är möjliga och mest effektiva. Läs mer om programmet på mistra.org

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs för omställningen till mer hållbar ekonomi. Det slås bland annat fast i FN:s 17 utvecklingsmål. Programmet ska bidra till att utveckla området och öka kunskaperna om vilka vägar framåt som är möjliga och mest effektiva.

Läs mer om programmet på mistra.org

  • Programtid: 2017-2021
  • Finansiering: Mistra investerar 45 Mkr och övriga finansiärer ytterligare 5 Mkr
  • Programvärd: KTH
Händelser under året
  • Programmet har dragit igång i början av året. En styrelse är också tillsatt, med Annika Helker Lundström som ordförande.

  • Rekrytering av doktorander påbörjad, bland annat en kommundoktorand som ska dela sin tid mellan Chalmers och Göteborgs stad.

stäng