Mistra Terraclean

Programmet ska studera material på molekylär och makroskopisk nivå för att utveckla både befintliga och nya material för att lösa miljöproblem samt bidra till företags konkurrenskraft. Fokus ligger på porösa material som kan rena luft, mark och vatten från miljöfarliga substanser.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 51 Mkr
  • Programvärd: KTH
Händelser under året
  • Programmet startade med en kick-off i oktober på Käppalaverken. Mötet fokuserade bland annat på utmaningar för framtidens vattenrening.

  • Doktorander har rekryterats under hösten och startar sitt arbete i forskningsprojekten under 2018.

  • Programmet har attraherat uppmärksamhet från företag utanför programmet och lyckats rekrytera fler partners.

stäng