Mistra Closing the Loop

Att ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 88 Mkr
  • Programvärd: RISE Research Institutes of Sweden
Händelser under året
  • De sex fristående projekten löper på, liksom programövergripande aktiviteter kring hållbar materialåtervinning. Resultat från projekt har presenterats på konferenser i Köpenhamn, Bogotá och Malmö.

  • Forskning från projektet EBar om hur batterier kan ingå i ett cirkulärt kretslopp där råvaran används igen uppmärksammas i Dagens Nyheter.

  • Projektet Constructivate som forskar om återvinning av bygg- och rivningsavfall tas med i referensgruppen till en statlig utredning kring modernare byggregler.

stäng