Misum

Mistra Center for Sustainable Markets

Centrumet ska på sikt etableras som ett internationellt center av hög klass, med syfte att öka förståelsen kring hållbara marknader. Misum ska även bidra med kunskap och utbildning inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare och företag.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2019
  • Mistra investerar: 55 Mkr
  • Värd: Handelshögskolan i Stockholm
Händelser under året
  • Mette Morsing har tillträtt tjänsten som The Mistra Chair of Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm.

  • Centrumet har fått en del utmärkelser, bland annat från FN-organisationen PRME, Principles for Responsible Management Education.

  • Merparten av svenska börsbolag har kortsiktiga hållbarhetsmål enligt i en rapport från Misum.

  • En utvärdering visade att Misum har etablerat sig starkt, och ska satsa än mer på forskningskvalitet och ökad internationell närvaro.

stäng