Stockholm Resilience Centre

Mänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2007–2018
  • Mistra investerar: 191,4 Mkr
  • Värd: Stockholms universitet
Händelser under året
  • Den nya online-tidskriften Rethink om hållbarhet och global utveckling startar.

  • Centrumet ordnade i augusti konferensen Resilience 2017 i Stockholm.

  • Johan Rockström deltar på World Economic Forum. Han utses även till ordförande för globala forskarnätverket Future Earth Advisory Committee.

  • Carl Folke lyfts fram som en av världens mest citerade forskare inom både ekologi och samhällsvetenskap.

  • Deltagande på FN:s klimatmöte i Bonn där en handlingsplan presenteras för hur världen ska kunna nå globala nollutsläpp av växthusgaser år 2050.

stäng