The Seed Box

A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory

I en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. Vi befinner oss i en ny geologisk tidsålder, antropocen, som kännetecknas av en omfattande mänsklig påverkan på jorden och dess geologiska utveckling. En världsligt förankrad och omdefinierad humanistisk forskning behövs, som kan omfatta natur och ekologiska sammanhang, sociala skillnader och etik, skapande relationer och politiska identitetsprocesser.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2019
  • Mistra investerar 20 Mkr: Mistra investerar 20 Mkr
  • Programvärd: Linköpings universitet
Händelser under året
  • Ny styrelseordförande är Lars Haikola och ny programchef Jesper Olsson.

  • Programmet tilldelar elva projekt medel inom sin utlysning för att stimulera och samla forskning inom miljöhumaniora.

stäng