25 år av kungliga samtal om miljö och utveckling

Carl XVI Gustaf fick iden att samla en utvald krets av experter från när och fjärran för att samtala om angelägna miljöfrågor 1992. Arrangemanget Royal Colloquium har genomförts vartannat år sedan dess. Vissa problem som försurning av våra sjöar och ozonskiktet är inte längre lika aktuella, medan klimatförändringarna blivit en viktigare fråga under samtalen.

I årets arrangemang deltog bland andra Mistras vd Åke Iverfeldt och Darja Isaksson, ordförande i Mistra SAMS, och samtalade exempelvis om den stora potential digitaliseringen för med sig för att ställa om till ett hållbart samhälle.

 

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/kungliga-samtal-om-miljo-och-utveckling/