45 miljoner till program om hållbar konsumtion

Mistra startar ett forskningsprogram för att fylla ut kunskapsluckorna om hur ekonomiska styrmedel, lagstiftning och information fungerar tillsammans för hållbar konsumtion. Bland sju ansökningar valdes ett program lett av KTH. Det får en sammanlagd budget på 50 miljoner under fyra år varav merparten kommer från Mistra.

– Det här är ett program som strävar mot en samhällsförändring i bred mening. Jag gillar ansatsen: att gå från nischbeteende till mainstream, säger Åke Iverfeldt, vd för Mistra.

 

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/kth-far-ansvar-for-forskningsprogram-om-hallbar-konsumtion/