Aktiva inom Mistra bland näringslivets mäktigaste kvinnor

När tidningen Veckans affärer listade de viktigaste kvinnliga samhällsförändrarna fanns bland andra Lin Lerpold med i topp. Som föreståndare för Mistras satsning Misum vid Handelshögskolan driver hon på omställningen av affärsvärldens fokus från vinstmaximering till hållbarhet.

Även Darja Isaksson som är styrelseordförande för Mistra SAMS var med bland de mäktigaste samhällsförändrarna, i och med att hon i många olika sammanhang arbetar för digitaliseringens möjligheter, inte minst för att bidra till hållbarhet. Lena Treschow Torell, mångårig ordförande för Mistra, fanns med på listan över de mäktigaste styrelseproffsen.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/aktiva-inom-mistra-bland-naringslivets-maktigaste-kvinnor/