Förlängd satsning ska ge fler flyktingar i forskarpraktik

Mistra Refugee Program initierades under hösten 2015, när antalet flyktingar som kom till Sverige var på rekordhöga nivåer. Tanken då var att satsningen för att erbjuda akademiker praktik i Mistras program skulle pågå under 2016, men den har förlängts i två omgångar. Först för att gälla även 2017 och nu även 2018. Det innebär att forskningsprogram kan fortsätta att söka medel för att både förlänga pågående praktikperioder och erbjuda nya akademiker en plats.

– Flera av de som har praktik är fortfarande verksamma inom programmen och det här ger möjligheter för de personerna att vara kvar. Men det gör också att fler program kan söka medel inom satsningen, säger Thomas Nilsson som är programansvarig på Mistra.

 

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/forlangd-satsning-ska-ge-fler-flyktingar-forskarpraktik/