Forskning mot faktaresistens engagerade programchefer

Mistra samlade ett tjugotal programchefer för att utbyta erfarenheter och hitta kopplingar mellan sina forskningsområden. Mötets tema Standing up for Science knöt an till att kunskap måste nå ut för att kunna bidra till en bättre värld. Vetenskapshistorikern Naomi Oreskes framhöll att det är nödvändigt att forskare bidrar med kunskap till samhällsdebatten.

– Annars riskerar vi att drunkna i felaktiga föreställningar och falska fakta. Att delta behöver inte äventyra forskares trovärdighet.

DN:s vetenskapsredaktör Maria Gunther deltog också och presenterade en undersökning som visade att forskarna har väldigt högt förtroende hos allmänheten.

 

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/forskning-mot-faktaresistens-engagerade-mistras-programchefer/