Future Forests vill driva debatten vidare

Mistraprogrammet Future Forests forskade under åtta år om en hållbar framtid för svensk skog. En tanke var att bidra till att jämka samman olika intressen inom produktionsskogsbruk, naturvård, rennäring och rekreation. Satsningen lever nu vidare som en plattform på SLU och fortsätter att delta i debatten. Inom ramen för projektet #Vimåsteprataomskogen har bland annat fem korta filmer om exempelvis klimatnyttig skog och skogens sociala värden lanserats.

– Det pågår en intensiv debatt om svensk skog där olika intressen kan tyckas stå längre från varandra än tidigare. Man är helt enkelt oense om skogen. Vår idé är att göra ett inspel i den debatten och ge den bränsle i form av kunskap, säger Annika Nordin som var programchef på Future Forests.

 

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/future-forests-vill-driva-debatten-vidare/