Lärdomar från framgångsrikt arbete mot försurning

Arbetet mot försurningen i Europa har varit en framgångssaga. Nedfallet av svavel och andra försurande ämnen har minskat drastiskt de senaste decennierna. Hur det genomfördes och vilka lärdomar som går att dra idag var utgångspunkt för ett internationellt symposium som samlade experter från hela världen. En vetenskaplig utmaning var ta fram modeller som kopplade surt nedfall till utsläppskällor i andra länder.

– Modellerna var inte perfekta, men forskarna var noga med att beskriva osäkerheter och det bidrog till att övertyga även de största kritikerna. Åtgärdsarbetet blev också en succé för att politiker och forskare kunde enas om hur utsläppsminskningarna skulle fördelas i FN:s luftvårdskonvention 1979, säger Mistras vd Åke Iverfeldt, en av föredragshållarna vid symposiet.

 

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/mycket-att-lara-av-arbetet-mot-forsurningen/