Miljöministern lyfte nyttan av forskning på Mistrabesök

När en delegation från Miljö- och energidepartementet besökte Mistra presenteras både stiftelsens arbetssätt och några exempel på pågående satsningar. Miljöministern Karolina Skog betonade hur viktigt det är att beslut ska vila på solid vetenskap, och hon var nyfiken på mer forskning kring plast, cirkulär ekonomi, delningsekonomin och hållbar stadsutveckling. Hållbar kemikalieanvändning var ytterligare ett forskningsbehov hon såg.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

www.mistra.org/nyhet/miljoministern-lyfte-nyttan-av-forskning-pa-mistrabesok/