Mistras satsning på hållbar utveckling i Arktis går i mål

Fyra års samhällsvetenskaplig forskning om Arktis presenterades när Mistra Arctic Sustainable Development höll sitt avslutningsseminarium. Bland annat har programmet tagit ett långt historiskt grepp på Nordeuropa som spänner över nästan tusen år. Det perspektivet behövs för att förstå hur historien påverkar exempelvis dagens skogsbruk och gruvbrytning.

– Det räcker inte med framtidsscenarier för att försöka få saker att ändra sig. Lika viktigt är att förstå hur olika sektorer har byggts in i samhället under lång tid och att de därför kan vara svåra att förändra, säger programchefen Carina Keskitalo.

 

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/mistras-arktisprogram-avlutar-med-att-titta-bakat/