Mistras satsning på miljöutvärdering under lupp

Experter från en rad länder gör en utvärdering av Mistras råd för evidensbaserad miljöutvärdering, Mistra EviEM. Analysen identifierade framgångsfaktorer och krav på en framtida värd som en del i att satsningen efter 2017 ska fortleva utan finansiering från Mistra.

Utvärderingspanelen där bland andra Maria Wetterstrand ingick studerade även hur Mistra EviEM klarat sina ambitiösa mål. Verksamheten ska göra systematiskta utvärderingar av forskningsresultat och främja evidensbaserat tänkande på miljöområdet.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/mistras-satsning-pa-miljoutvardering-under-lupp/