Mycket Mistraforskning vill påverka i Almedalen

En av de femtontal Mistrarelaterade programpunkterna i Visby handlade om vad som kunde hända om Sverige får en ny livsmedelsstrategi med mer neutral syn på olika förädlingstekniker. Mistra Biotech lyfte frågan kring acceptans av GMO och bjöd även på en mini-buffé med mat som på olika sätt framställts med hjälp av den sortens teknik.

Utöver det debatterades bland annat hur Sverige kan bli bäst på att sluta kretsloppet för textiler, hur cirkulär ekonomi kan bli en konkurrensfördel, på vilket sätt vi skapar ett nytt samhällskontrakt för skogen, samt hur social hållbarhet kan skapa affärsnytta. I de punkterna bidrog forskare från Mistra Future Fashions, Mistra REES, Future Forests och Misum med tankar och resultat från sina olika verksamheter. Mistras VD Åke Iverfeldt medverkar dessutom i en paneldebatt om det svenska friluftslivet.

 

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/mycket-mistraforskning-pa-plats-for-att-paverka-i-almedalen/