Utlysning för ett program om bioekonomi

Sverige har som mål vara både koldioxidneutralt och fossiloberoende 2045. För att komma dit måste vi få tillgång till alternativ som är både förnybara och lättillgängliga. Mer kunskap, ny teknik behövs, men även acceptans för ökad användning av skogsresurser.

Mistra har därför beslutat att utlysa en stor investering i ett forskningsprogram kring råvaror från skogen som resurs för flera industrisektorer. Förhoppningen är att programmet ska bidra till en snabb och konkurrenskraftig övergång till ett hållbart samhälle baserat på en ökad användning av biomassa.

 

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/utlysningen-om-bioekonomi-och-skogsbruk/