Workshop om hur finansmarknaden kan bli grönare

Mistra arbetar aktivt för att öka mätbarheten av hur hållbara olika investeringar är. Men hedgefonder som ofta förvaltar enorma resurser är svåra att hantera ur hållbarhetssynpunkt. De består ofta av korta placeringar, bedriver handel i flera led och spekulerar i både uppgång och nedgång. För att utveckla kunskapen inom området ordnade Mistra en workshop om hedgefonder och hur deras sociala och miljömässiga effekter skulle kunna överblickas.

– Det är en stor och viktig uppgift som Mistra har börjat ta sig an. För vanliga fonder är det lättare, där vet vi vilka företag pengarna investeras i och deras effekter på samhället. Nu vill vi försöka mäta något som är mycket svårare, säger ekonomen Klas Eklund, aktiv i både Mistras styrelse och kapitalförvaltningskommitté.

 

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv

http://www.mistra.org/nyhet/mistra-vill-skapa-en-gronare-finansmarknad/